Ecodel Exclusive

Ecodel Exclusive til NAV 2016 er en samling nyttige redskaber udviklet specielt til ERP-hotellets brugere. Alle Ecodel’s kunder har uden videre adgang til funktionerne, som en del af ERP-hotellet – uanset om de benytter alle funktioner i Dynamics NAV, bilagsscanningen, bankintegrationen eller vores Data Warehouse. Hvis du bruger Dynamics NAV og der er funktioner i Ecodel Exclusive, som du kunne drage nytte af i din virksomhed, men ligger din økonomistyring ikke i ERP-hotellet, kan du kontakte os for information om hvordan, du får adgang til funktionerne.

Ecodel mailvedhæftning til NAV 2016

Vedhæft automatisk bilag eller hyperlinks i den mail-korrespondance, der udgår fra Dynamics NAV. Eksempelvis produktblade eller leveringsbetingelser. Mailinformationsvedhæftning er en funktionspakke, der tillader brugere af Ecodel’s ERP-hotel at vedhæfte forskellige bilag eller hyperlinks i den mail-korrespondance, [...]