Fragtomkostninger i NAV kan tillægges varens kostpris som indirekte omkostninger, så det altid er muligt at se, hvad varen har kostet inkl. fx forsikringer. Værdien af de ekstra omkostninger som fx fragt og evt. håndteringsgebyr vil herefter indgå i kostprisen på varen.

Omkostninger kan registreres enten sammen med det indkomne købsbilag (ordrer, returvareordrer, fakturaer og kreditnotaer) eller senere hvis der fx er tale om en fragt, som skal betales til 3. person.

Først ser vi på hvordan man registrerer en indirekte omkostning som kommer fra samme leverandør som varen og derfor kan håndteres på samme bilag senere tilføjer vi linjer fra et tidligere bogført bilag, som kunne komme fra en hvilken som helst leverandør. I dette tilfælde en købsordre.

Købsordre med indirekte omkostning

Indirekte omkostninger tillægges varens kostpris ved hjælp af linjetypen “Gebyr (Vare)”. Læg mærke til den nederste nederste linje på købsordren, som har nummeret K-FRAGT til 1000,-. Har man modtaget en faktura, der kun indeholder fragt, told, forsikring eller andet, er det kun nødvendigt at oprette gebyrlinjen på købsbilaget. Der er altså ikke noget krav om, at der skal være varelinjer på det bilag, som man bogfører gebyret på – det er der for eksemplets skyld her.

Når linjen med fragtomkostning er oprettet skal man vælge hvilke varer der skal “belastes” af den ekstra omkostning. Tildelingen af indirekte omkostninger til de ovenstående varer foregår ved at stille sig på gebyrlinjen og vælge knappen Varegebyrtildeling.

Varegebyrlinje

Herved åbnes vinduet “Varegebyrtildeling (køb)”, hvori man på fanen HANDLINGER kan bede NAV om at “Foreslå varegebyrtildeling”.

Varegebyrtildeling

Varegebyrer foreslås enten ligeligt fordelt eller efter beløb.

Ligeligt eller efter beløb

“Ligeligt” fordeler fragten ligeligt på hver linje.

Ligelig gebyrtildeling

Men i de fleste tilfælde giver det mere mening at fordele fragten efter beløb.

Gebyrtildeling efter beløb

Inden vi trykker OK, kunne man også vælge at tildele noget af fragten til en tidligere leverance. Dette er som nævnt nødvendigt, hvis omkostningen skal betales til en 3. person. I vinduet “Varegebyrtildeling (køb)” vil den opmærksomme læser have lagt mærke til, at der kan hentes linjer fra andre varebevægelser og at vi kan udelade linjer fra ordren i varegebyrtildelingen.

I vinduet “Varegebyrtildeling (køb)” sletter vi linjen med dørhåndtagene og tilføjer 2 linjer fra købsleverance 107023.

Hent købsleverancelinjer

Efter at have bedt om en foreslået fordeling efter beløb ser gebyrtildelingen således ud:

Ny fordeling af omkostninger

Det er nu blot at trykke OK og bogføre købsbilaget.

NB: Kigger man på værdiposterne for fx den ene af de ekstra linjer vi valgte fra købsleverance 107023 kan man se at varepostens kostbeløb (faktisk) har fået tilføjet de 160,96 kr i fragtomkostninger, som vi tildelte på ordren.

Værdipost med indirekte omkostning