Vi oplever ofte, at det er forbundet med travlhed og stress, at få månedsrapporteringen frem i tide, og måske endnu mere vigtigt, så kniber det også for mange, at få foretaget de fornødne analyser af de tal og resultater der realiseres.

Forudsætningen for at kunne få de rigtige tal og analyser hurtigt og effektivt er, at de registreringer som bogholderiet foretager, er forberedt på, hvilke spørgsmål der skal besvares.

Som en naturlig og vigtig del af implementeringen af ERPhotellet deltager Ecodel ved fastlæggelse af en struktur, der imødekommer rapporteringsbehovene.  Vi starter oftest med at lede efter ø-løsninger. Løsninger som ikke hænger naturligt sammen med helheden og hvor rapporteringen typisk laves efterfølgende i Excel. De mest almindelig ø-løsninger vi møder er:

  • Anlægskartotek
  • Projektregnskaber
  • Bil- og ejendomsregnskaber
  • Afdelingsregnskaber

Vi ser mange eksempler på, at projektregnskaber, bilregnskaber, ejendomsregnskaber eller lignende skabes ved siden af bogholderiet. Typisk i regnearksløsninger.
Årsagerne er mange, men ofte handler det om, at bogholderiet ikke indeholder de nødvendige dimensioner, at strukturen i kontoplan, dimensioner mv. ikke er gennemtænkt, eller at der ikke findes de nødvendige afrapporteringsmuligheder i ERP-løsningen.

Alle de ø-løsninger, som vi har listet, kan for de fleste dannes helt automatisk, hvis de rette dimensioner og rapporteringsværktøjer er tilstede.

Med et velstruktureret sammenspil mellem kontoplan og dimensioner, er det muligt at danne alle disse rapporter automatisk. Når bogholderiet på registreringstidspunktet foretager de rigtige registreringer, er arbejdet gjort med den rigtige struktur og de rigtige værktøjer.

Det lyder enkelt. Ja måske endda banalt. Men ikke desto mindre, foregår den manuelle opbygning af forskellige specifikationer rigtig mange steder. Men ikke hos jer.. Vel? 😀

Følg os på LinkedIn, for løbende eksempler på hvor du kan spare tid i administrationen.


Gem
Gem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem