Vision

Ecodel er stiftet i 2013 med en vision om at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at opnå den mest effektive økonomistyring, og med et stærkt fokus på at skabe sammenhæng mellem virksomhedens økonomiske opfølgning og virksomhedens strategi.

I forbindelse med visionen opstod ønsket om at etablere ERP-hotellet, idet vi manglede det rigtig gode værktøj, som var økonomisk overkommelig for den mindre og mellemstore virksomhed, men som samtidigt understøtter en effektiv sammenhæng mellem registreringer og strategi.

Det er af strategisk stor betydning at kunne indsamle, bearbejde og udvinde værdifuld viden fra de data, der udspringer i en virksomhed. ERP-hotellet understøtter dette behov, og bidrager til at beslutninger kan tages på et kvalificeret grundlag.

Denne viden vil give din virksomhed mulighed for at distancere dig fra dine konkurrenter.