Brugertyper

Brugere i Dynamics 365 Business Central på
ERP|hotellet og ERP|starter

Brugere i Dynamics 365 Business Central på
ERP|hotellet og ERP|starter

Kan gøre brug af alt funktionalitet i Dynamics 365 Business Central. Det vil typiske være brugere som f.eks. sælgere, bogholdere, controllere og logistik medarbejdere der skal være full users. Som tommelfingerregel, vil der være brug for en full user licens hvis brugerne bogfører til finans eller lager.

Kan gøre brug af en begrænset funktionalitet i Dynamics 365 Business Central. Det vil ofte være en andel af brugerne i en organisation som kan anvende light users. Teknisk set så har Microsoft stillet en række gratis tabeller til rådighed som alle frit kan arbejde i, og herudover har light useren rettigheder til at skrive i 3 valgfrie tabeller. Oftest er det mest hensigtsmæssigt at teste en bruger i praksis om det er muligt at anvende en light user, før brugeren tildeles en full user licens, fremfor at forsøge at forudse tabelforbruget teoretisk.

Hvis en række medarbejdere som f.eks. lagermedarbejdere eller salgsmedarbejdere i detailhandlen deler en enhed/device (PC, Ipad eller lignende) kan de anvende en fælles licens. Licensen gælder til en device og mange brugere i modsætning til den navngivne licens der gælder til en bruger og mange devices. Det er ikke muligt at tracke den enkelte brugers bevægelser på en device licens.

Er kunder eller 3. part som tilgår Dynamics 365 Business Central uden at anvende en windows- eller webklient eller Apps. I det omfang den eksterne bruger anvendes til at stille data til rådighed og ikke udfører forretningsmæssige processer kan den eksterne bruger anvendes, hvilket er uden køb af licens. I det omfang den eksterne bruger anvendes til at afvikle forretningsprocesser i Dynamics 365 Business Central kræves der enten en full user eller en light user.

Virksomhedens revisor må anvende en ekstern bruger uden køb af licens, så længe der alene udføres revision. Hvis der udføres regnskabsmæssig assistance, skal der tilkøbes en brugerlicens.

Brugerlicenser er baseret på navngivne brugere eller devices/enheder. De kan anvendes fra flere enheder, men ikke dels med andre.

Devicelicenser
kan deles med andre, men kan ikke anvendes fra flere enheder.

Anvendelse af licens på flere enheder:
En brugerlicens kan anvendes til at tilgå servicen fra flere enheder, som fx:
– Windowsklient
– Webklient / browser
– Microsoft Apps fra AppStores

Multiplexing

Multiplexing begrebet henviser til den situation, hvor hardware eller software anvendes til at pulje adgange for at reducere antallet af brugere, herunder både navngivne brugere og device brugere. Multiplexing reducerer licensmæssigt ikke antallet af brugere der skal købes. Enhver bruger skal, uanset om den tilgår Dynamics 365 Business Central direkte eller indirekte, være korrekt licenseret.

Denne gennemgang omfatter alene Dynamics 365 Business Central. Vi tager forbehold for at der kan været ændret på licensreglerne fra Microsoft, hvorfor der altid henvises til gældende licensregler og guides fra Microsoft inden handel med licenser.

Multiplexing

Multiplexing begrebet henviser til den situation, hvor hardware eller software anvendes til at pulje adgange for at reducere antallet af brugere, herunder både navngivne brugere og device brugere. Multiplexing reducerer licensmæssigt ikke antallet af brugere der skal købes. Enhver bruger skal, uanset om den tilgår Dynamics 365 Business Central direkte eller indirekte, være korrekt licenseret.

Denne gennemgang omfatter alene Dynamics 365 Business Central. Vi tager forbehold for at der kan været ændret på licensreglerne fra Microsoft, hvorfor der altid henvises til gældende licensregler og guides fra Microsoft inden handel med licenser.

Skriv til os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om ERP-hotellet,
eller ønsker rådgivning i forbindelse med vores services.

Skriv til os her og fortæl hvordan vi kan hjælpe dig