Velkomstbrev 3
Finans

Dette er den 3. mail i en mail række, hvor vi vil introducere dig til de grundlæggende funktioner og navigationen i Business Central. Du vil automatisk modtage disse mails med nogle dages mellemrum, men kan du ikke vente, så kan du finde alle mails med det samme på nedenstående link:

ERP|starter - Brugervejledninger

Vejledningen tager udgangspunkt i, at du står på Rollecenteret Salgsordrebehandler.

EN GRUNDLÆGGENDE

GENNEMGANG AF FINANS

Kontoplan
Du finder kontoplanen ved at søge på Kontoplan.

Her kan du oprette en ny konto eller du kan redigere en konto. Kontokortet indeholder en række felter som skal udfyldes:

Nummer, Navn og Type er obligatoriske felter der altid skal udfyldes. Type angiver om det er en resultatopgørelseskonto der skal nulstilles ved årsafslutningen, eller om det er en balancekonto.

Kontotype angiver om det er konto der kan konteres på eller en anden type konto. Bemærk at Fra-sum og Til-sum hænger sammen parvis.Direkte bogføring angiver om det skal være muligt at bogføre direkte til kontoen fra en finanskladde. På samlekonti som f.eks. debitorsamlekonto, kreditorsamlekonto, varesamlekonto og banksamlekonti, er det en god ide ikke at tillade direkte bogføring, idet disse konti anvendes til automatiske posteringer af Business Central.

Undlad standardbeskrivelse i kladde angiver om kontoens tekst skal udfyldes automatisk som beskrivelse i finanskladder.

Bogføringstype hænger sammen med den generelle bogføringsopsætning der omfatter Virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe, og den hænger sammen med moms bogføringsopsætningen der omfatter Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Momsproduktbogføringsgruppe. Når bogføringstypen er angivet til Køb konterer Business Central momsbeløb som indgående moms, mens der konteres som udgående moms, hvis bogføringstypen angives til Salg.

Finanskladde
Du finder finanskladden ved at søge på Finanskladde, og du får fra starten et helt simpelt skærmbillede, der alene indeholder kontonummer, navn, beskrivelse og beløb.
 

I menu-baren under Side finder du ikonet Vis flere kolonner. Når flere kolonner er aktiveret, har du mulighed for at tilpasse kladden til dine behov via Design mode.

Af de mere nyttige funktioner i kladden kan nævnes Importer Lønfil.


Samt Renummerer bilagsnumre og Standardkladder.


 

Valutaer
Bemærk at feltet Valutakode i finanskladden har to underfelter. I det første felt angives valutakode og i felt to kan kursen angives manuelt.

For at oprette en valuta eller for at sætte valutakursen søges på Valutaer.Under Flere indstillinger og Handlinger finder du Kurser samt Reguler valutakurs til automatisk regulering af balanceposter i valuta.


 

Valutakursbeløb og Associeret valutakursbeløb anvendes til de løbende transaktioner, mens reguleringskolonnerne anvendes når der køres en automatisk regulering af balanceposter i valuta.

Åbne og lukke for regnskabsperioder
Åbning og lukning af regnskabsperioder finder du under Opsætning og udvidelser, Manuel opsætning og Opsætning af Finans.

Her angives Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til:

Dimensioner
Der kan oprettes Dimensioner til brug for analyser og filtrering via Opsætning og udvidelser, Manuel opsætning og Dimensioner.

Værdierne til den enkelte dimension skal tastes i Dimension og Dimensionsværdier:

Aktiveringen og opsætning af dimensioner sker under Opsætning og udvidelser, Manuel opsætning og Opsætning af Finans:

Hvis du skulle have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores support mellem 9.00 og 16.00: 

Telefon: 22 99 04 04 
E-mail:
support@ecodel.com


Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og uden beregning i den første måned, så du kan komme hurtigt og sikkert i gang.
 


Din kundevenlige Dynamics 365 Business Central
Website
LinkedIn
Facebook