Velkomstbrev 6
Oprettelse af varer

Dette er den 6. mail i en mailrække, hvor vi vil introducere dig til de grundlæggende funktioner og navigationen i Business Central. Du vil automatisk modtage disse mails med nogle dages mellemrum, men kan du ikke vente, så kan du finde alle mails med det samme på nedenstående link:

ERP|starter - Brugervejledninger

Varer
Du finder dine varer fra hovedmenuen ved at klikke på Lager og fra undermenuen på Varer.

På varelisten vælges Ny for at danne en ny vare. Der åbnes herefter en oversigt over skabeloner du kan anvende til oprettelse af den nye vare. Ønsker du at se hvilke felter der er forud udfyldt på vareskabelonen, skal du vælge Rediger, eller så skal du blot vælge en skabelon og trykke OK.

Når varen er oprettet åbnes varekortet, og her skal du udfylde de felter som gælder for netop denne vare under Vare. Under type skal angives om det er en lagervare (lager), en vare hvor der ikke føres lager (ikke-lager) eller en tjeneste, typisk et timesalg, hvor der ikke føres lager.

Vælges type Lager vil fanebladet med aktuelle beholdninger være åbent, og Nettovægt kan lægges ind på varen.

Alle varer oprettes som standard med kostprismetoden FIFO, men ønskes et andet princip kan det ændres under Omkostninger og bogføring. Kostpris og Sidste købspris udfyldes automatisk når der indkøbes på et varenummer.

Produktbogføringsgruppen bestemmer sammen med virksomhedsbogføringsgruppen fra debitor- eller kreditorkortet hvordan varen bliver bogført fra købs- og salgsdokumenter. Varebogføringsgruppen bestemmer hvilken samlekonto i finansen som varen skal bogføres på.

Varekoden anvendes til Intrastat statistik.

I fanebladet Priser og salg kan salgsprisen angives under Enhedspris, ligesom der kan angives Specialsalgspriser og Varerabatgruppe.

Vareoversættelser og udvidede varetekster
For at lave vareoversættelser eller udvidede varetekster som danner mere end en linje på varen, skal du gå ind under Flere indstillinger, Naviger, Vare og herefter enten Varetekster eller Udvidede varetekster.

Varetekster anvendes til oversættelse af tekster og indeholder en linje. ENU er den engelske sprogkode der skal anvendes på fakturaskabeloner mv.

Udvidede varetekster anvendes når der ønskes flere linjer på en vare. Teksterne kan styres på sprogkode og der kan indsættes start og slutdato.

Enheder
Sælges eller købes en vare med flere enheder kan det sætttes op under Flere indstillinger, Naviger, Vare og Enheder.

Brug altid den mindste enhed som Basisenhed. Basisenheden indtastes i bunden af skærmbilledet med Varenheder.

Vareklader
Der er tre primære kladder der anvendes til styring af varelageret.

  1. Lageropgørelseskladde til lageroptællinger
  2. Værdireguleringskladde til regulering af kostpris på varen
  3. Varekladde til regulering af beholdning af varen

Både Lageropgørelseskladde og Værdireguleringskladde finder du under Flere indstillinger, Handlinger og Periodiske aktiviteter.

Lageropgørelseskladden fungerer på den måde at Business Central kan beregne den aktuelle beholdning pr. varenummer. I en anden kolonne kan du indtaste det optalte antal og dermed få en posteringskladde til alle optællingsafvigelserne.

Beregningen findes under Forbered og Beregn beholdning.

Du skal være opmærksom på, at Lageropgørelseskladden skal dannes efter alle transaktioner er afsluttet i gammel periode og før der gennemføres transaktioner i ny periode. Kladden kan ikke dannes efterfølgende.

I Værdireguleringskladden under Proces og Beregn lagerværdi kan du få dannet linjer med kostpris på Varepost eller Vare niveau.

Kladden viser den beregnede kostpris og du har mulighed for i feltet Kostpris (reguleret) at indtaste en ny værdi for herefter at bogføre kladden.

Mest anvendte rapporter
Rapporten Lagerværdi er den mest anvendte rapport. Du finder den under Flere indstillinger, Rapport, Lager, Finansrapporter og Lagerværdi.

Medtag forventet kostpris betyder at uafsluttede købsdokumenter hvor kostprisen ikke er endeligt beregnet vises som en ekstra linje i rapporten. Uafsluttet købsdokument betyder at der er lavet en modtagelse, men ikke en købsfakturering.

Hvis du skulle have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores support mellem 9.00 og 16.00: 

Telefon: 22 99 04 04 
E-mail:
support@ecodel.com


Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og uden beregning i den første måned, så du kan komme hurtigt og sikkert i gang.
 


Din kundevenlige Dynamics 365 Business Central
Website
LinkedIn
Facebook