Velkomstbrev 8
Salgsflow

Dette er den 8. mail i en mailrække, hvor vi vil introducere dig til de grundlæggende funktioner og navigationen i Business Central. Du vil automatisk modtage disse mails med nogle dages mellemrum, men kan du ikke vente, så kan du finde alle mails med det samme på nedenstående link:

ERP|starter - Brugervejledninger

Opmærksomhedspunkt; Cronus databasen som i anvender er opsat så der kan testes forskellige logistikmæssige indstillinger. Til test af en helt enkel salgsproces hvor logistikken håndteres fra salgsordren skal du anvende lokation blå og lokation rød.

Salgsflow
Overordnet er salgsflowet delt op i tre step - salgstilbud, salgsordre og salgsfaktura.

Salgsprocessen kan startes på det step det ønskes, dvs. man kan starte med et salgstilbud og omdanne det til en ordre, men det er også muligt at starte direkte i en salgsordre.

Varens bevægelse og den økonomiske værdi på varen er adskilt i to step i Business Central. Bogføres en vareleverance fragår varen antalsmæssigt fra lageret og kan ikke disponeres til andre ordrer. Det er dog først ved bogføring af salgsordre/salgsfaktura at værdien fragår lageret.

For handels- og produktionsvirksomheder vil en salgsproces typisk starte fra salgsordren, mens servicevirksomheder ofte starter med salgsfakturaen. Det er fra salgsordren der kan kaldes en række funktioner som f.eks.:

 Forudbetalingsfakturaer
Send ordrebekræftelse
Bogfør leverance

Salgsordre
Fra salgsordre oversigten vælges Ny for at danne en ny salgsordre. Vælg Debitornavn for at få udfyldt salgsordren med alle stamoplysninger fra debitorkortet. Salgsordren opdateres ikke automatisk ved ændringer i debitors stamoplysninger efterfølgende.

Salgsordre - top

Der er en række datoer på salgsordrehovedet, og der er en indbyrdes sammenhæng mellem dem.

Ordredatoen er datoen for oprettelse af salgsordren. Den ændres ikke automatisk efterfølgende.

Ved ændringer i Bogføringsdatoen ændres Bilagsdato og Forfaldsdato automatisk. Forfaldsdatoen beregnes med udgangspunkt i den Betalingsbeting. Kode der findes på salgsordren.

Bilagsdato ændrer på Forfaldsdato uden at ændre på bogføringsdatoen. Det kan f.eks. anvendes når der faktureres med en bogføringsdato der ligger tidligere end dags dato for at opretholde de samme betalingsbetingelser.

Salgsordre - linjer
For at skabe et bedre arbejdsområde for selve linjerne på salgsorden, kan maksimer billede funktionen anvendes:

Det giver et meget større arbejdsfelt, hvor der kan holdes et stort antal kolonner synlige. Ved opstart af Business Central vil det være nødvendigt at tilpasse kolonnerne, så de passer til netop dine opgaver. Det kunne være en opsætning som denne:

Nødvendige standard felter der bruges af de fleste, og som er selvforklarende:

Herefter vil det være hensigtsmæssigt at have følgende felter synlige:

Lever (antal) og Fakturer (antal) angiver det antal der skal leveres henholdsvis faktureres hvis der trykkes Bogfør. Når der er leveret eller faktureret, vil det bogførte antal flytte til Leveret (antal) eller Faktureret (antal).

Herudover er der en række datofelter der kan tages i brug afhængig af det konkrete behov:

Salgsordre - bund
Under linjerne på salgsordren findes en række stamoplysninger der er arvet fra debitorkortet, såsom Valutakode, Betalingsbeting.kode, mulighed for at indtaste alternative leveringsadresser. Det også her man kan sætte Forudbetaling på salgsfakturaen. Når der angives en forudbetalingsprocentsats, kopieres den til alle salgslinjer, og der kan efterfølgende dannes en forudbetalingsfaktura.

Bogførte dokumenter
Dokumenter der er dannet på igangværende men ikke afsluttede salgsordrer kan findes fra Naviger, hvor der ligger Leverancer (bogførte) og Fakturaer (delfaktureringer af ordrer).

Når salgsordren er fuldt leveret og faktureret kan alle bogførte dokumenter findes fra Hovedmenu, Bogførte dokumenter og Bogf. salgsfakturaer.

Hvis du skulle have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores support mellem 9.00 og 16.00: 

Telefon: 22 99 04 04 
E-mail:
support@ecodel.com


Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og uden beregning i den første måned, så du kan komme hurtigt og sikkert i gang.
 


Din kundevenlige Dynamics 365 Business Central
Website
LinkedIn
Facebook