Beskrivelse af udvikling i forbindelse med fodaftryk

 

Frekvens for opgradering af Business Central

Microsoft tillader at hostede løsninger er et år efter nyeste version, så det er muligt at have lidt variation fra gang til gang. I praksis gennemføres selve opgraderingen over en periode på 3-4 måneder, som skal tages i betragtning i forhold til hvor ofte og hvornår der opgraderes.

Vi opgraderer generelt kunderne efter kompleksitet med lavest kompleksitet først og højest kompleksitet sidst, med henblik på at skabe mest mulig ro og samle flest mulige erfaringer forud for opgradering af kunder med høj volumen og høj kompleksitet. Den valgte rækkefølge bidrager til øget sikkerhed for alle.

Vi har ligeligt fordelte forespørgsler på tidlig opgradering og sen opgradering, som vi forsøger at imødekomme indenfor den samlede tidsramme. Det må forventes at der opgraderes én gang årligt.

Principper for vedligehold af kode før opgradering af egne extensions

Det arbejde der udføres i forbindelse med egne extensions afregnes pr. fodaftryk som koden afsætter i standard Business Central. Arbejdet med opgraderingen sker løbende, mens afregningen sker i forbindelse med selve opgraderingen. Det er ikke alle fodaftryk der kræver vedligeholdelsesarbejde forud for hver opgradering. Det varierer fra opgradering til opgradering, hvilke opgaver der udføres. Da Microsofts frekvens for nye versioner mv. er høj, vil vedligeholdelsesopgaven i høj grad være en funktion af tiden og i mindre grad af opgraderingsfrekvensen. Der vil således være mindre arbejde pr. opgradering, hvis der blev opgraderet kvartalsvis og mere hvis der blev opgraderet hver 2. år. Afregningen pr. fodaftryk omfatter følgende ydelser:

Infrastruktur udviklingsmiljø: Infrastruktur og software til håndtering af udviklingsprocessen. Der er opsat et fuldt udviklingsmiljø til tracking og kontrol af kodeudvikling og -vedligehold, med en pipeline der sikrer dokumentation for ændringer, review og automatisk publicering udenfor normal arbejdstid. Ved opgradering fra Business Central ver. X til ver. X+1 etableres nye servere og pipelines for udvikling ændres så de peger på de nye servermiljøer. Disse pipelines laves pr. kunde der har udvidelser.

Testopgradering: Der gennemføres testopgraderinger forud for opgraderingsprocessen på driftsmiljøerne.

Løbende vedligeholdelsesopgaver: De løbende vedligeholdelsesopgaver tager sit udspring i automatiserede test fra Microsoft som, flere versioner forud for ændringer, advarer om kode der skal optimeres, om manglende læsbarhed, tvetydighed i koden, ikke-fortsættende funktionalitet, ændrede og nye tabeller og andre teknologiforandringer.

De løbende vedligeholdelsesopgaver og løbende kontroller er en stærk motivation for Ecodel til at skrive kode der opfylder best-practice, da det mindsker vedligeholdelsesopgaven, og fordi det er en væsentlig bidragsyder til at ERP|hotellet med virksomhedsspecifikke extensions samlet set opleves stabilt og robust.

Det praktiske arbejde med tilpasning foregår optimeret og emnebaseret på tværs af kundedatabaser, da samme emne på ERP|hotellet ofte går igen hos mange eller alle. Tiden anvendt til forståelse af en kommende ændring og design af en løsning er det samme uanset om løsningen anvendes én gang eller mange gange. Løsningsdesign kan tage lige så lang tid eller endda mere end opgaven med at rulle løsningen ud. 

 

April 2023

I april måned har Continia, tilføjet dokumenter til faktabokse på bogførte købsfakturaer og bogførte købskreditnotaer. Denne funktionalitet fandtes allerede i vores kode og er derfor blevet fjernet.

Vi har i denne måned lagt grundstenene for rapportering til vores nye kundeportal. Når dette er færdigudviklet, vil det være muligt at tilgå en side hvor I som kunder kan få et overblik over de tilpasninger der er lavet til jeres Business Central. Dette vil blive videreudviklet i maj. Samtidigt er der optimeret og løst mindre bugs i vores MidtFactoring udvidelse og opdateret automatik i forbindelse med kontrol af kundetilpasninger relateret til ERP-Hotellets inkluderede applikationer (pt. 16 apps).

Vi har yderligere investeret tid i at undersøge mulighederne, for at tilpasse vores kundeudvidelser til den nye version af dotNet (6.0) som bliver anvendt i Business Central version 22 og frem.

Marts 2023

Marts måned har budt på en ny udgivelse af Business Central (BC 22), som alt vores fremtidige kode nu skal checkes op imod. Selvom kode har fungeret fint på den eksisterende version, og fortsat vil gøre det, vil den fremover skulle igennem et check som undersøger om koden også vil fungere på den næste version af Business Central. Der er brugt tid på at sætte automatik op og dedikere diskplads til dette. Derudover er vores kode blevet gennemgået for nye steder som fremover vil blive udfaset og er disse steder omskrevet.

I forbindelse med udgivelsen af BC 22, har vi forberedt dataflyt fra ét af vores egne felter, over til et nyt Microsoft standardfelt, som fremover vil kunne overtage den data vi har opbevaret i vores kode.

Vi har dertil tilføjet muligheden for at ændre GLN nummer på bogførte salgsfakturaer.

Udover disse opgaver, har vi i marts måned lavet ændringer til vores standardfaktura i ERP-Hotellet, for at imødekomme ny funktionalitet i BC 22. Vi har i denne forbindelse også flyttet noget af vores kode ud til kundeudvidelser.

Februar 2023

Februar måned har indeholdt ugentlige opgraderinger af kundemiljøer fra Business Central version 19.2 til version 21.3. I forbindelse med dette, har Ecodels kunder muligheden for at fjerne eksisterende fodaftryk i koden, uden beregning. Der er blevet brugt tid på at fjerne kundeudvikling i februar måned. Yderligere, kræver BC 21.3 et nyt filformat til licenser, som har krævet omskrivning af vores eksisterende kode til licensimport, samt opdatering af eksisterende licenser.

Som led i udrulningen af opgraderinger, har vi informeret vores kunder om den udvidede mailfunktionalitet i Business Central. Denne har vi ved mange kunder sat op og taget i brug, forud for opgraderingen. Dette har vi gjort for at lette mængden af ny funktionalitet for brugerne.

Der er dertil blevet brugt tid på at opdatere kode i relation til filoverførsler til Business Central. Microsoft har advaret om at eksisterende kode til filoverførsel, vil stoppe med at virke i fremtiden, hvis ikke det er omskrevet indenfor en begrænset tidsperiode. Dette er løst i februar måned.

Januar 2023

Januar måned har indeholdt forberedelse til opgraderingen fra vores kundemiljøer fra BC 19.2 til BC 21.3. Vi har, for at sikre en flydende overgang og oplevelse for vores kunder, opgraderet Ecodels eget miljø og gennemtestet funktionaliteten i dette, samt driftet daglige opgaver heri. Derudover har vi forberedt vores pipelines til at kunne håndtere at skubbe ny kode og funktionalitet ud til miljøer på BC 21.3. Den første runde af miljøer er herefter blevet opgraderet i udgangen af januar.

Microsoft har i BC 21 åbnet op for funktionalitet som gør det nemmere at styr hvilke oplysninger og sider som bestemte brugergrupper må se i Business Central. Vi har i hvert kundemiljø forberedt koden til anvendelse af dette, samt forberedt så vores specialbyggede rettighedssæt vil virke efter hensigten efter opgraderingen.

 

Udover dette, er der blevet brugt tid på at opdatere kode i relation til filoverførsler til Business Central. Det skyldes at det ikke er muligt at afvikle .NET på cloudversionen. Løsningen på dette er startet i januar.