Du er velkommen til at kontakte os

Ecodel er lokalt forankret i Nordjylland, men vores kunder er placeret i hele Danmark. Har du spørgsmål? Er du interesseret i at vide mere?  Du er velkommen til at udfylde dine oplysninger ovenfor, så tager vi kontakt til dig.

  Du kan også skrive eller ringe direkte til Brian Gordon:

  22 12 30 21
  bgo@ecodel.com

  Adresse:
  Ecodel A/S | Niels Jernes Vej 10 | 9220 Aalborg Ø

  Brian Gordon

  ERP-hotel konsulent
  Forretningskonsulent
  T: 22 12 30 21
  M: bgo@ecodel.com

  Peter Linnet

  ERP-hotel konsulent
  Forretnings- og udviklingskonsulent
  T: 51 94 98 74
  M: pli@ecodel.com

  Morten Bartholomæussen

  ERP-hotel konsulent
  Forretnings- og udviklingskonsulent
  T: 22 12 63 34
  M: mba@ecodel.com

  Per Riishøj

  ERP-hotel konsulent
  Forretnings- og udviklingskonsulent
  T: 22 12 63 54
  M: pri@ecodel.com

  Joachim Bech-Andersen

  ERP-hotel konsulent
  Udviklingskonsulent
  T: 22 20 65 15
  M: jba@ecodel.com

  Mathias Maar Andersen

  ERP-hotel konsulent
  Forretningskonsulent
  T: 20 99 53 02
  M: mma@ecodel.com

  Mads Prebensen

  Bestyrelsesmedlem

  Mads Mathiasen

  Marketingsansvarlig

  Vivi Larsen

  Administration og bogholderi
  M: vla@ecodel.com

  Tina Margrethe Andersen

  Bogholder
  T: 22 58 77 53
  M: tma@ecodel.com

  Jan Fabricius-Kristensen

  Mødebooker
  M: jfk@ecodel.com

  ERP-hotels primære værktøj er Dynamics 365 Business Central fra Microsoft. Herudover har vi samlet det, vi betragter som mærkevarerne til optimering af økonomistyringen med Business Central, og her er Continia Software den stærkeste spiller på markedet.

  Vi forsøger, så godt vi kan, at få din virksomhed til at fungere med standard software, men kan også lave tilpasninger, hvis I har behov eller ønsker, der ligger ud over standarden.

  Essensen bag ERP-hotel er at tilbyde en standardløsning, som fra start indeholder alt det, vi ved, de fleste har brug for til økonomistyring. På den måde behøver du ikke at få et nyt ERP-system bygget op helt fra bunden.

  Det betyder, at jeres risiko i opstarten reduceres, og når risikoen reduceres, så får det også betydning for økonomien. Så i langt de fleste tilfælde oplever vi, at det prismæssigt er attraktivt at komme på ERP-hotellet. 

  Ja, det er vi ikke i tvivl om, men det vil selvfølgelig være afhængig af jeres udgangspunkt. Jo flere manuelle processer og ø-løsninger med data og beregninger uden for ERP-systemet I har i dag, jo større vil forbedringen føles.

  ERP-hotellet indeholder fra opstarten de bedste procesværktøjer fra Continia Software. Det indeholder Document Capture til indscanning af bilag, Webgodkendelse, Expense Management med tilhørende Mobile App til løse bilag og Payment Management, der automatiserer betalinger og bankafstemning mv.

  Herudover indeholder ERP-hotellet analyse og rapportværktøjet Tableau: Business Intelligence, der hjælper med at automatisere arbejdet med analyser og rapporter.

  Det er samlet set en stor værktøjskasse, som for alle virksomheder vil betyde mere effektive processer.

  Business Central er i dag det meste brugte ERP-system i segmentet små / mellemstore virksomheder. Det skyldes omfanget af funktionalitet, integrationen til andre Microsoft-værktøjer samt det faktum, at det er et modent og gennemtestet produkt, som har været på markedet i mange år.

  Det henvender sig primært til virksomheder med lidt mere komplekse behov, uden at virksomheden dermed behøver at være stor. Det kan være forhold som sagsstyring, varelagerstyring og produktionsstyring, der gør, at der er behov for funktionalitet som ikke fås i de små online bogholderi-løsninger; disse henvender sig primært til virksomheder, der klarer sig fint alene med finansbogholderi.

  Nej, i virkeligheden har de fleste kunder på ERP-hotellet en eller flere tilpasninger, men grundlæggende er det en fordel for jer i forhold til opbygning, vedligehold og risiko, at I bruger programmet med standard-funktionalitet frem for at udvikle jeres egne extensions.

  Branchen har – i vores øjne – udviklet for meget til for mange i mange år. Det forsøger vi at minimere i samarbejde med jer.

  Det er altid en god idé at have fokus på sikkerhed – både datasikkerhed og driftssikkerhed. Med ERP-hotellet kan du sænke skuldrene. Databeskyttelse og sikkerhed er vores højeste prioritet.

  1) Dataudleveringsaftale

  Som noget af det første i vores samarbejde laver vi en dataudleveringsaftale med dig, der er signeret af en uvildig 3. part. Skulle du ønske en kopi af dine data, kan du (eller den tegningsberettigede i din virksomhed) til enhver tid – og uden begrundelse – få udleveret en kopi af jeres data.

  2) Backup og sikkerhed for din data

  Alle data opbevares i skyen efter højeste standard for sikkerhed. Der er Point-in-time backup bag ud i tid, så du kan genskabe dine data på et hvilket som helst tidspunkt. Data opbevares desuden i flere datacentre hos Microsoft.

  3) Microsoft giver ekstra sikkerhed

  Microsofts sikkerhedsforanstaltninger i servermiljøerne bliver også dine sikkerhedsforanstaltninger. ERP-hotel bruger Dynamics 365 Business Central som det primære værktøj. 

  ERP-hotellet er en software-suite, vi har samlet, med de mest anerkendte applikationer til økonomistyring fra Microsoft, Continia og Tableau. Det er produkter, som hele branchen kender og som har været på markedet i mange år.

  Vi har i dag +100 kunder og +1.000 brugere, som anvender ERP-hotellet.

  Det kræver internet for at have adgang til løsningen, ligesom det gælder for alle online løsninger. Så hvis I oplever udfald på jeres internet, kan I ikke komme på. 

  Vi har en meget høj oppetid på serverparken, der ligger hos Microsoft, så vi oplever ikke, at vores kunder har problemer med udfald. Der foretages løbende måling af oppetid, og eventuelle udfald dokumenteres og forklares på en statusside, hvor der er overblik over performance på hele løsningen.

  Vedligehold og opgraderinger sker efter forudgående aftale og uden for arbejdstid.

  Efter implementering af din nye ERP-løsning er vores primære rolle sådan set at sørge for, at alt altid fungerer og kører efter planen. Skulle der være bare det mindste problem, sidder vi til gengæld også klar til at supportere dig og løse problemet med det samme.

  I implementeringsfasen har I et team tilknyttet. I den periode vil der typisk være mange spørgsmål og meget at lære. Her tilstræber vi at være 100% til stede, når I har brug for det, også selvom det er efter fyraften.

  Når I er i drift, kan I fortsætte med at stille spørgsmål til de konsulenter, I kender, men vi håndterer i praksis det meste af vores support via vores supportmail, der er overvåget inden for normal arbejdstid. Vores supportmail kan I logge ind på, så I kan se igangværende tickets og kan se svar på tidligere spørgsmål.

  I supporten sker der løbende en prioritering, så alt, hvad der er tidskritisk for jer, løses så hurtigt det er muligt, mens udviklingsopgaver planlægges i samarbejde med jer.

  Det arbejder vi hver dag for ikke sker. Hvis du ikke føler, at samarbejdet eller løsningen fungerer for jer, så er du aldrig låst i samarbejdet – hverken økonomisk eller teknisk. Du kan opsige dine brugere til udgangen af et kvartal, og ellers er der ingen binding.

  ERP-hotel er en standardløsning, hvilket gør det let og simpelt for en ny ERP-leverandør at overtage arbejdet efter os. Det er en af fordelene ved ikke at få bygget et ERP-system op fra bunden. En anden ERP-leverandør vil hurtigt kunne få adgang til jeres data.

  ERP-hotellet integrerer allerede med en række forskellige 3. parts-systemer, som f.eks. tidsregistrering, udveksling af fakturaoplysninger, scanner- og vejeløsning osv.

  Har du en integration, som du ønsker at få etableret, og som vi ikke allerede integrerer til, så hjælper vi gerne med at få den bygget.

  Det er muligt at installere apps fra AppSource på ERP-hotellet. I øjeblikket sker det i samarbejde med en konsulent fra ERP-hotellet, men fra 2024 forventes det, at brugerne har mulighed for at installere apps på egen hånd. Læs også efterfølgende FAQ omkring sikkerheden i apps fra AppSource.

  Der er grund til at være varsom med, hvem i din virksomhed der kan downloade og installere apps, og der er grund til at overveje, hvilken udbyder der står bag den app, du gerne vil installere. Læs mere om sikkerheden ved download af apps til Business Central i denne artikel.

  Vi har en standard projektplan, der lægger op til et forløb, som varer 3 måneder fra opstart indtil ERP-hotellet er implementeret i din virksomhed.

  Det kan gå hurtigere, hvis I selv er indstillet på at investere fokuseret tid og ressourcer i forløbet.

  Det kan også tage længere tid, og det vil typisk forekomme, hvis I har brug for oprydning i jeres data i et større omfang.

  Projektforløbet følger en fast skabelon, men aftales individuelt, så den passer til jeres ønsker.

  Implementeringsforløbet er beskrevet med flere detaljer under afsnittet Implementering her på hjemmesiden.

  Dynamics 365 Business Central er bygget på en SQL-database. Heri ligger alle de data og transaktioner, som du har lagt ind i systemet. Databasen i Dynamics 365 Business Central er optimeret til at sikre en hurtig og effektiv registrering af dine data.

  I ERP-hotellet har vi dannet datakuber til brug for analyser og afrapporter, så der hurtigt og effektivt kan laves rapporter på jeres data. Der er datakube til finans, salg, debitor, lager og sager. Datakuberne er optimeret til analyse og afrapportering.

  Business Intelligence er et værktøj, der kan lave analyser og rapporter på dit datawarehouse.

  Der aftales typisk et sæt rapporter, som du som kunde på ERP-hotellet gerne vil have lavet, så det passer præcis til din virksomhed. Rapporterne får du adgang til via en webbrowser. Rapporterne er realtidsopdateret. Det betyder, at du vil kunne se transaktioner i dine rapporter i samme øjeblik, som du har bogført dem. 

  Din rolle er først og fremmest at være vores kontaktperson og jeres interne tovholder.

  Der vil være en række opgaver, som I selv skal løse i forløbet, hvor de største oftest er oprydning i eksisterende data inden import samt træning i de nye værktøjer.

  Vi sørger for implementering og proces, og din vigtigste rolle bliver primært at planlægge jeres interne tid til processen, at svare på spørgsmål undervejs og at tage de nødvendige beslutninger, så vi ikke går i stå.

  Din Dynamics 365 Business Central og de øvrige værktøjer på ERP-hotellet opgraderes løbende til nyeste udgave. Opgraderingen er den del af den hostingydelse, du betaler pr. bruger til ERP-hotellet. Så opgraderingen vil være uden omkostning for dig for så vidt det angår alt standard på ERP-hotellet.

  På den måde vil du altid være opdateret og have adgang til den nyeste funktionalitet.

  Der sker løbende opgradering af Continia-værktøjer og af Tableau. Det sker nogle gange om året og vil foregå om aftenen efter forudgående varsel. Cirka en gang om året vil der blive foretaget en større opgradering af Business Central. Tidspunktet for denne opgradering vil blive aftalt med jer, og I vil få en overordnet beskrivelse af, hvilken funktionalitet der er forbedret.

  Har du spørgsmål til ERP-hotellet eller spørgsmål til os og vores proces?

  Du er velkommen til at kontakte Ecodel, Brian Gordon

  • 22 12 30 21
  • bgo@ecodel.com

  Vi har ikke for travlt til at besvare dine spørgsmål, og jeg uddyber gerne vores service og proces. Lad os tales ved

  Brian Gordon
  ERP-konsulent | Ecodel