Handelsvirksomheder

Som handelsvirksomhed kender du sikkert udfordringerne i at skulle holde styr på lagerbeholdning, salgsordrer, udgående transaktioner og flere lignende poster. ERP-hotel kan skabe overblik og effektivisere dine forretningsgange.

De typiske forbedringer, der opnås for handelsvirksomheder, er:

  • Lagerstyring, overblik over beholdning samt ind- og udgående transaktioner
  • Avanceopfølgning på kunde- og vareniveau
  • Behovsberegninger baseret på salgsordrer og indkøbsparametre

Business Central giver mulighed for at skabe effektive forretningsgange omkring styring af virksomhedens fysiske lagre med til- og afgang. Ligeledes giver Business Central i kombination med ERP-hotellets Business Intelligence-løsning mulighed for at få realtidsopdateret opfølgning af salgstal og avancer på kundeniveau og på vareniveau.

Indkøbskladden tager hensyn til alle kendte forsyninger, herunder aktuel beholdning og købsordrer samt alle kendte behov fra salgsordrer og fra indkøbsparametre. Business Central muliggør således en sikker lagerstyring, der tager hensyn til alle kendte parametre.

Opgaverne hos handelsvirksomheder, der ikke selv producerer sine varer, er primært centreret om salg, varelager, logistik samt opfølgning. Derfor organiseres handelsvirksomhederne typisk også i funktionerne: Indkøb, Lager, Salg og Økonomi. Den organisering understøttes af Business Central og ERP-hotellet.

På det enkelte varekort findes en række indkøbsparametre, såsom genbestillingsmetode, genbestillingspunkt, ordrekvantum mv. Indkøbsparametrene kan anvendes i en indkøbskladde, der danner indkøbsforslag baseret på alle kendte behov fra salget og alle kendte forsyninger fra lager og indkøb mv. Varekortet indeholder et stort antal felter til at bære oplysninger om den konkrete vare, som oversættelser, varianter, ekstra beskrivende varelinjer, attributter mv. Herudover er det også muligt at definere, om der skal foretages varesporing på det enkelte varenummer, så det enkelte køb eller salg kan spores tilbage til et batch/lot af varer eller til et konkret serienummer. 

Der er tilknyttet en pris- og rabatstyring, så der kan laves prislister og rabatstrukturer til den enkelte kunde eller kundegruppe. Tilsvarende prisstruktur findes på købssiden, hvor der endvidere findes varegebyr-funktionalitet, der muliggør, at en vares kostpris justeres op med fragt og toldomkostninger mv. Varelageret i Business Central kan sættes op i forskellige niveauer af logistik. Det er muligt at håndtere modtagelser og forsendelser direkte fra salgs- og købsdokumenter, men det er også muligt at danne pluk- og læg-på-plads-dokumenter, så lagerets arbejdsprocesser er adskilt fra administrationen.

Lagerstyringen kan foretages på lokationsniveau (adresse, lagerhal), og det kan foretages på placeringsniveau (række, sektion, hylde). Afhængigt af det valgte niveau af styring skal der foretages registreringer, når der sker flytninger af varer. Det er muligt at lave en overførselsordre mellem lokationer. På mange lagre anvendes lagerscannere til modtagelse og forsendelse af varer. Vi har et fast samarbejde med Tasklet Factory, der leverer hardware og software- / WMS-løsning, som kan implementeres direkte på ERP-hotellet.

Funktionaliteten til handelsvirksomheder kan kombineres med produktion- / montagefunktionalitet, og det kan kombineres med webshop-ordrer og POS-ordrer (kassesystem).

Ecodel A/S har en udvidelse til Business Central, der integrerer Business Central med Shipmondo. Det muliggør, at der kan sendes fragtoplysninger via Shipmondo til jeres speditører.

ERP-hotellet indeholder dels datakuber, hvor data er tilrettelagt med henblik på effektiv afrapportering og dels Business Intelligence-rapportværktøj, der giver mulighed for at have realtidsopdateret rapportering af f.eks. varesalg på kunde- og vareniveau. Alle BI-rapporter kan tilgås via webbrowser.

Handelsvirksomheder producerer ikke selv, men handler typisk med varer fra følgende brancher:

#føde- og drikkevarer, #tekstil- og læderindustri, #træ- og papirindustri, #kemisk industri, #medicinalindustri, #plast- glas- og betonindustri, #metalindustri, #elektronikindustri, maskinindustri, #møbelindustri og #anden industri
Handelsvirksomheder producerer ikke selv, men handler typisk med varer fra følgende brancher:

#føde- og drikkevarer, #tekstil- og læderindustri, #træ- og papirindustri, #kemisk industri, #medicinalindustri, #plast- glas- og betonindustri, #metalindustri, #elektronikindustri, maskinindustri, #møbelindustri og #anden industri