Montage- og produktionsvirksomhed

I montage- og produktionsvirksomheder kan det være svært at danne overblik over omkostninger, planlægning og logistik. Med projektstyring i ERP-hotel vil de typiske forbedringer, der opnås med produktionsstyring, være:

  • Omkostningsopfølgning på produktioner, for- og efterkalkulationer
  • Overblik over kapacitetsbelastning
  • Behovsberegninger til brug for indkøbsstyring

Business Central indeholder funktionalitet, som sikrer optimering af processen ved forarbejdning af råvarer og mellemvarer til færdigvarer. Business Central tilbyder fuld funktionalitet til produktion, der omfatter: ruter, styklister, planlægning, arbejdscentre og ressourcer.

Herudover giver produktionsfunktionaliteten økonomisk indsigt. Forventet kost kan forkalkuleres, og den faktiske kost og avance kan efterkalkuleres, så afvigelser kan spores og afhjælpes fremadrettet, ligesom der kan skabes overblik over kapacitetsbelastningen på alle kendte produktionsordrer.

Business Central giver herudover overblik over indkøbsbehov via beregninger, der tager hensyn til alle kendte behov og alle kendte forsyninger af varer.

Business Central tilbyder helt overordnet to løsninger til håndtering og forarbejdning af råvarer til færdigvarer: montagefunktionalitet og produktionsfunktionalitet.

Montagefunktionaliteten er den simpleste form og adskiller sig fra produktion på to afgørende punkter, nemlig at den ikke tager stilling til ruter og tidsplanlægning, og montageordrer afsluttes derfor ved færdigmelding. Herudover kendetegnes produktion generelt ved, at der er en høj grad af repetition fra den ene produktionsordre til den næste produktionsordre, så en ordre kan tage udgangspunkt i en allerede kendt stykliste og kendte ruter gennem virksomhedens produktion.

Produktionsmodulet kræver en opsætning inden igangsætning:

  • Oprettelse af råvarer, mellemvarer og færdigvarer
  • Udarbejdelse af styklister, arbejdscentre og ruter
  • Oprettelse af arbejdskalender

Produktionsmodulet hjælper med at skabe overblik over igangværende produktionsordrer, og modulet sikrer, at det er muligt at opsamle de samlede omkostninger fra produktionen. Der kan opsamles tidsforbrug, maskinforbrug, vareforbrug fra lager, omkostninger på eksterne leverandører samt spild mv. på den enkelte produktionsordre. Tidsforbrug kan opsamles direkte på produktionsordren, eller produktionsmodulet kan integreres til en shopfloor-løsning, der opsamler og leverer data til både ERP-system og til lønbureau.

Udover opsamlingen af ressourceforbrug til avancekalkulation på den enkelte ordre, kan forventet ressourceforbrug anvendes til planlægning af produktionens kapacitetsbelastning.
Det er både muligt at lave opfølgning fra forventet forbrug (simuleret produktionsordre) og på det faktiske forbrug i en færdigmeldt produktionsordre. Forbrug fra eget lager og output fra produktionen kan håndteres med lagersporing på lot/batch eller serienummerniveau. Varetrækket kan foregå forud ved pluk til produktion, ved faktisk forbrug eller automatisk ved færdigmelding af produktionsordren.

Business Central har desuden en MRP/planlægningskladde, der kan anvendes til indkøb og igangsætning af produktionsordrer baseret på en samlet behovsberegning til laveste styklisteniveau.

Virksomheder der anvender montage- eller produktionsfunktionalitet i sin økonomistyring findes typisk indenfor følgende brancher:

#føde- og drikkevarer, #tekstil- og læderindustri, #træ- og papirindustri, #kemisk industri, #medicinal industri, #plast- glas og betonindustri, #metalindustri, #elektronikindustri, maskinindustri, #møbelindustri og #anden industri.
Virksomheder der anvender montage- eller produktionsfunktionalitet i sin økonomistyring findes typisk indenfor følgende brancher:

#føde- og drikkevarer, #tekstil- og læderindustri, #træ- og papirindustri, #kemisk industri, #medicinal industri, #plast- glas og betonindustri, #metalindustri, #elektronikindustri, maskinindustri, #møbelindustri og #anden industri.