Øvrige virksomheder med finansbogholderi

Har din virksomhed et finansbogholderi med et omfangsrigt afrapporterings- og analysebehov? Oplever du, at I bruger for mange ressourcer på de daglige opgaver? ERP-hotel hjælper med at optimere og automatisere de komplekse processer i finansbogholderiet.

De typiske forbedringer, der opnås for virksomheder med finansbogholderi, er:

  • Automatisering af rapporter og analyser
  • Avanceret segmentopdeling af omsætning og resultater
  • Dataopsamling i fælles database

For virksomheder med finansbogholderi er de opnåede forbedringer typisk en optimering af de daglige opgaver – herunder opgaver med at danne rapportering og analyser. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor rapportering og analyser laves med udgangspunkt i en virksomhed med flere selskaber, flere afdelinger eller andre konstellationer, hvor der ønskes en tæt opfølgning.

Ofte ser vi også en hel række datamæssige fordele ved, at ERP-løsningen fungerer som backbone for helt specifikke brancheløsninger, som f.eks. i hotelbranchen, i restaurationsbranchen, fagforeninger eller lignende servicevirksomheder.

Virksomheder, der primært gør brug af finansbogholderi, er typisk virksomheder, der ikke har et varelager eller en produktion, og hvis indtægter primært kommer fra forskellige serviceydelser. Typisk har disse virksomheder på forskellige områder en kompleksitet, som nødvendiggør en ERP-løsning, der løfter sig over de lettilgængelige online bogholderier. Det der typisk nødvendiggør ERP-løsning, kan være:

  • Omfangsrigt afrapportering og analysebehov
  • Kompleks koncernstruktur med mange selskaber
  • Komplekst godkendelsesflow
  • Kompleks brug af struktur og dimensioner til analyser
  • Business Central anvendes som backbone og opsamling af data (hotel, restauration, fagforening og lignende).

Alle data, der bogføres i Business Central, kan anvendes til analyser og afrapportering.

ERP-hotellet indeholder dels datakuber, hvor data er tilrettelagt med henblik på effektiv afrapportering, og dels Business Intelligence-rapportværktøj, der giver mulighed for at have realtidsopdateret rapportering af f.eks. varesalg på kunde- og vareniveau. Alle BI-rapporter kan tilgås via webbrowser.

Øvrige virksomheder, der primært gør brug af finansbogholderi, vil typisk være virksomheder fra følgende brancher:

#finansiel service, #ejendomsservice, #sociale institutioner, #kultur og fritid, #erhvervsservice, #andre virksomheder
Øvrige virksomheder, der primært gør brug af finansbogholderi, vil typisk være virksomheder fra følgende brancher:

#finansiel service, #ejendomsservice, #sociale institutioner, #kultur og fritid, #erhvervsservice, #andre virksomheder