Projektvirksomheder

Mangler du økonomisk overblik over bl.a. projektets forventede økonomi eller en effektiv for- og efterkalkulation af projekters rentabilitet? Så kan ERP-hotel dække dit behov.

De typiske forbedringer, der opnås for projektvirksomheder, er:

  • Automatisering af den økonomiske opfølgning på projekter
  • For- og efterkalkulation af projekters rentabilitet
  • Udarbejdelse af beregningsgrundlag for værdi af igangværende arbejder

Business Central giver, i samarbejde med Business Intelligence-værktøjerne i ERP-hotellet, mulighed for at skabe realtidsopdaterede projektopfølgninger med budgettal holdt op imod faktisk forbrug.

På en ressourceeffektiv måde skabes der et økonomisk overblik – dels over projektets forventede økonomi og efterfølgende over projektets faktiske økonomi i takt med færdiggørelsesgraden. Business Central giver endvidere mulighed for automatisk beregning og bogføring af værdi af igangværende arbejder, eller alternativt skaber det grundlag for at foretage de nødvendige skøn for en færdiggørelsesgrad.

Projekter findes stort set i alle brancher som engangsopgaver, der varierer fra gang til gang. For nogle virksomheder er projektformen den primære aktivitet, hvorfra indtægter og udgifter udspringer. For andre virksomheder er projekterne interne projekter af en størrelse og af en strategisk betydning, som gør, at der ønskes en løbende opfølgning på projektets økonomi.

Sagsmodulet kendetegnes ved at kunne håndtere stor fleksibilitet og uforudsigelighed i modsætning til produktionsmodulet, hvor repetition og styklister er omdrejningspunktet.
I sagsmodulet er det muligt at lave registrering af forbrug på alle omkostningstyper:

  • Timeforbrug på projektdeltagere
  • Ressourceforbrug på maskiner
  • Forbrug af varer fra eget lager
  • Købsfakturaer

ERP-hotellet har integrationer til en række timesagsapps, der kan tages i brug, hvis timerne og vareforbruget skal registreres løbende af brugerne. Ofte anvendes de eksterne apps også til den tidsmæssige projektstyring, da det kan være lidt omstændigt i Business Central. På den enkelte sag kan der dannes sagsopgaver, der i princippet fungerer som en kontoplan til den enkelte sag. Sagsopgaverne anvendes typisk til en artsopdeling eller en faseopdeling af sagens omkostninger.

Der kan laves budget for sagernes forventede kost i sagsmodulet. Sagerne kan faktureres ved afslutning af projekt i et samlet beløb, i rater efter kontrakten med kunden eller efter time-and-material-princippet. Det kan vælges fra sag til sag og fra opgave til opgave.

Typisk har større projekter en tidsmæssig udstrækning, som nødvendiggør, at der opgøres værdi af igangværende arbejder i perioderegnskaberne indtil færdiggørelsen, fordi faktureringsprincippet sjældent matcher færdiggørelsesgraden.

Sagsmodulet har mulighed for automatisk beregning og tilbageførsel af værdi af igangværende arbejde (VIA). Dog bruges funktionaliteten i praksis af meget få virksomheder, da færdiggørelsesgraden oftest indeholder en større eller mindre grad af regnskabsmæssige skøn, og det tager en automatisk beregnet færdiggørelsesgrad ikke hensyn til. I det tilfælde anvendes det bogførte forbrug og budgetterne på den enkelte sag til at foretage et skøn, der anvendes til bogføring af værdi af igangværende arbejde.

Virksomheder der anvender sagsmodulet til projektstyring findes typisk inden for følgende brancher:

#entreprenører, #håndværksvirksomheder, #rådgivningsvirksomheder indenfor bl.a.: #IT, #arkitekter, #ingeniører, #forskning og udvikling, #reklamebureauer, #boligudvikling, #forlag, #tv og radio osv.
Virksomheder der anvender sagsmodulet til projektstyring findes typisk inden for følgende brancher:

#entreprenører, #håndværksvirksomheder, #rådgivningsvirksomheder indenfor bl.a.: #IT, #arkitekter, #ingeniører, #forskning og udvikling, #reklamebureauer, #boligudvikling, #forlag, #tv og radio osv.