Detailvirksomheder

Detailvirksomheder kører mange ordrer ind og ud hver dag. Det kan være svært at få hele processen til at arbejde sammen, uden at det kræver alt for mange ressourcer.

De typiske forbedringer, der opnås for detailvirksomheder, er:

 • Integration mellem POS-løsning (kasseløsning) og ERP-løsning
 • Lagerstyring, overblik over beholdning samt ind- og udgående transaktioner
 • Avanceopfølgning på kunde- og vareniveau
 • Behovsberegninger baseret på beholdning, salgs- og købsordrer samt indkøbsparametre

En fuld integration fra POS-løsning til ERP-hotellet gør det muligt at have opdaterede varer, priser og debitorer på POS, og modsat giver salgsordrer, der bogføres automatisk i ERP-systemet, mulighed for i realtid at have overblik over salg og vareflow.

Business Central giver mulighed for at skabe effektive forretningsgange omkring styring af virksomhedens fysiske lagre med til- og afgang. Ligeledes giver Business Central, i kombination med ERP-hotellets Business Intelligence-løsning, mulighed for at få realtidsopdateret opfølgning af salgstal og avancer på kundeniveau og på vareniveau.

Indkøbskladden tager hensyn til alle kendte forsyninger, herunder aktuel beholdning og købsordrer samt alle kendte behov fra salgsordrer og fra indkøbsparametre. Business Central muliggør således en sikker lagerstyring, der tager hensyn til alle kendte parametre.

Detailvirksomheder er en undergruppering af handelsvirksomhederne. Derfor omfatter opgaverne grundlæggende de samme funktioner som i handelsvirksomheder:

Opgaverne er primært centreret om salg, varelager, logistik samt opfølgning. Derfor organiseres handelsvirksomhederne typisk også i funktionerne: Indkøb, Lager, Salg og Økonomi. Den organisering understøttes af Business Central og ERP-hotellet.

På det enkelte varekort findes en række indkøbsparametre, såsom genbestillingsmetode, genbestillingspunkt, ordrekvantum mv. Indkøbsparametrene kan anvendes i en indkøbskladde, der danner indkøbsforslag baseret på alle kendte behov fra salget og alle kendte forsyninger fra lager og indkøb mv. Varekortet indeholder et stort antal felter til at bære oplysninger om den konkrete vare, som oversættelser, varianter, ekstra beskrivende varelinjer, attributter mv. Herudover er det også muligt at definere, om der skal foretages varesporing på det enkelte varenummer, så det enkelte køb eller salg kan spores tilbage til et batch/lot af varer eller til et konkret serienummer.

Der er tilknyttet en pris- og rabatstyring, så der kan laves prislister og rabatstrukturer til den enkelte kunde eller kundegruppe. Tilsvarende prisstruktur findes på købssiden, hvor der endvidere findes varegebyr-funktionalitet, der muliggør, at en vares kostpris justeres op med fragt og toldomkostninger mv. Varelageret i Business Central kan sættes op i forskellige niveauer af logistik. Der er muligt at håndtere modtagelser og forsendelser direkte fra salgs- og købsdokumenter, men det er også muligt at danne pluk- og læg-på-plads-dokumenter, så lagerets arbejdsprocesser er adskilt fra administrationen.

Lagerstyringen kan foretages på lokationsniveau (adresse, lagerhal), og det kan foretages på placeringsniveau (række, sektion, hylde). Afhængigt af det valgte niveau af styring skal der foretages registreringer, når der sker flytninger af varer. Det er muligt at lave en overførselsordre mellem lokationer. På mange lagre anvendes lagerscannere til modtagelse og forsendelse af varer. Vi har et fast samarbejde med Tasklet Factory, der leverer hardware og software- / WMS-løsning, som kan implementeres direkte på ERP-hotellet.

Funktionaliteten til handelsvirksomheder kan kombineres med produktion- / montagefunktionalitet, og det kan kombineres med webshop-ordrer og POS-ordrer (kassesystem).

Ecodel A/S har en udvidelse til Business Central, der integrerer Business Central med Shipmondo. Det muliggør, at der kan sendes fragtoplysninger via Shipmondo til jeres speditører.

ERP-hotellet indeholder dels datakuber, hvor data er tilrettelagt med henblik på effektiv afrapportering, og dels Business Intelligence-rapportværktøj, der giver mulighed for at have realtidsopdateret rapportering af f.eks. varesalg på kunde- og vareniveau. Alle BI-rapporter kan tilgås via webbrowser.

Særlige muligheder for detailvirksomheder

For detailvirksomheder vil der være behov for en kasseløsning til direkte salg. Vi har et samarbejde med iAdvice, der leverer FlexPOS (kasseløsning), og ERP-hotellet har derfor en direkte integration til FlexPOS. Integrationen mellem FlexPOS og ERP-hotellet omfatter bl.a.:

Fra Business Central til FlexPOS:

 • Varestamdata samt følgevarer
 • Pantinformation til hyldelabels
 • Kundestamdata og priser
 • Kampagner
 • Varebeholdninger

Fra FlexPOS til Business Central:

 • Salgsordrer
 • Betalinger
 • Dagsopgørelser

Løsningen kan herudover også håndtere gavekort, kreditsalg og kædefunktionalitet.

ERP-hotellet indeholder dels datakuber, hvor data er tilrettelagt med henblik på effektiv afrapportering, og dels Business Intelligence-rapportværktøj, der giver mulighed for at have realtidsopdateret rapportering af f.eks. varesalg på kunde- og vareniveau. Alle BI-rapporter kan tilgås via webbrowser.

Detailvirksomheder er en undergruppering af handelsvirksomhederne, hvor der handles direkte med private. Det vil typisk være varer fra:

#føde- og drikkevarer, #tekstil- og læderindustri, #træ- og papirindustri, #kemisk industri, #medicinal industri, #plast- glas og betonindustri, #metalindustri, #elektronikindustri, maskinindustri, #møbelindustri og #anden industri
Detailvirksomheder er en undergruppering af handelsvirksomhederne, hvor der handles direkte med private. Det vil typisk være varer fra:

#føde- og drikkevarer, #tekstil- og læderindustri, #træ- og papirindustri, #kemisk industri, #medicinal industri, #plast- glas og betonindustri, #metalindustri, #elektronikindustri, maskinindustri, #møbelindustri og #anden industri