Mangler I overblik og ressourcer i jeres økonomistyring?

Det skyldes oftest manuelle processer, fejl i data og forældede ERP-systemer.

Vi har samlet markedets bedste ERP-værktøjer i én standardløsning, som opgraderes automatisk. Det reducerer omfanget af manuelle processer, øger datakvaliteten og sikrer, at jeres ERP-løsning opgraderes løbende. Få en hurtigere, billigere og mere enkel ERP-løsning, som kan tilpasses jeres processer. Det sikrer, at I har bedre overblik over jeres virksomhed og flere ressourcer til analyse og afrapportering.

Ecodel hjælper med flytning, implementering og løbende support.

Vi står altid til rådighed – før, under og efter implementeringen.

Projektforløb

Ved at anvende vores gennemtestede implementeringsforløbet kan vi hjælpe jer sikkert og godt i gang med jeres nye ERP-løsning. Det er samme projektmodel, vi anvender på alle kunder, men løsningen er selvfølgelig tilpasset jeres specifikke forretningsgange, behov og ønsker.

Efter I har truffet beslutning om opstart på ERP-hotellet, vil I inden for den første uge modtage en velkomstmail med et link til jeres Business Central med standardopsætning. Herefter vil vi aftale den endelige projektplan, aftale datoer for Analyse og strukturworkshop og Procesworkshop samt dato for primær implementering.

Analyse og strukturworkshoppen vil vi gennemgå jeres ønsker og mål med projektet. Herunder vil vi særligt gennemgå, hvilke ønsker I har til fremtidige analyser og rapportering, samt hvilke administrative processer og forretningsgange, som har brug for optimering.

Efter gennemført strukturworkshop starter Dataoprydning og indlæsning af stamdata. Alle stamdata – herunder varer, debitorer, kreditorer mv. – flyttes til Business Central med Excel som oprydningsværktøj. Denne fase er ofte tidskrævende for jer som virksomhed, da de fleste virksomheder har behov for oprydning i gamle data og samtidigt ønsker tilføjet ny struktur til brug for analyser mv.

Når jeres stamdata er indlæst, vil der blive dannet en sandkasse, og der afholdes herefter Procesworkshop. På procesworkshoppen vil der blive undervist i alle processer på jeres egne stamdata.

Efter endt undervisning vil I have en aftalt periode, hvor I på egen hånd kan træne og lave Flowtest på egne stamdatadata i jeres sandkasse. Denne fase er vigtig, da det er her, i på egen hånd skal omsætte undervisningen på procesworkshoppen til jeres egen hverdag og få processerne ind under huden.

Den Primære implementering er tidspunktet, hvor I flytter varebeholdninger, saldi på finans, debitorer og kreditorer og går i drift med jeres nye system. Den Primære implementering forudsætter selvfølgelig, at I har fået gennemført flowtest, og at I har godkendt de nye forretningsgange og er klar til at sætte i gang.

For at sikre fremdrift og sikkerhed i implementeringen flyttes opstarten af ikke-forretningskritiske forbedringer til en Sekundær implementering, der gennemføres, når alle primære processer kører efter opstarten.

Hvis vi indgår et samarbejde, vil vi påbegynde vores trin-for-trin-implementering, som er testet af +100 implementeringer.

Fase 1

Teknisk opstart

Fase 2

Analyse og strukturworkshop

Fase 3

Dataoprydning og indlæsning af stamdata

Fase 4

Procesworkshop

Fase 5

Flowtest

Fase 6

Primær implementering

Fase 7

Sekundær implementering

Kontakt Ecodel, Brian Gordon


At få en ny ERP-løsning er en stor beslutning, som helt naturligt kommer med mange overvejelser og spørgsmål. Lad mig høre, hvilke udfordringer og behov I har. Så tager vi den derfra.

     

    Brian Gordon

    ERP-konsulent | Ecodel

    22 12 30 21
    bgo@ecodel.com